APTOMAT 2P (tép) PANASONIC

Liên hệ lấy giá tốt
SỐ CỰC DÒNG ĐỊNH MỨC DÒNG CẮT GIÁ
MCB 2P 6A 10kA
MCB 2p 10A 10kA
MCB 2p 16A 10kA
MCB 2p 20A 10kA
MCB 2p 30A 10kA
MCB 2p 40A 10kA
MCB 2p 50A 10kA
MCB 2p 63A 10kA

0905604688